GRADAR d.o.o Vam nudi slijedeće strojeve, oplatu, skelu i opremu u prodaju i najam.
Ringer: Fasadne, građevinske i pokretne skele, oplate iz čelika, aluminija i drveta, podupirače od 600 do 2000 kg nosivosti, okvirne oplate za zidove od aluminija i čelika, stropne oplate, dodatnu opremu za šalovanje temelja, zidova i stropova.
Atlas: Vibro ploče, nabijači, valjci za sabijane terena, pločnika i igle za beton.
Tjep: Klamarice za čavle na zrak i plin namjenjene za konstrukcije na krovovima, suhogradnji i puno drugih djelatnosti. Vezačice armature za graditeljstvo. strojevi za rezanje i savijanje armature i kompresori za zrak.
Golz: Strojevi i oprema za rezanje brušenjei bušenje betona kamena i ostalih meterijala. i razni drugi strojevi i oprema. Razne diamatske ploče za rezanje i brušenje. strojevi i krune za bušenje velikih otvora na zidovima. i stropovima
Ostalo: Oplata 27mm, nosači oplate H20, kravate i trokutovi za šalovanje, potrošni materijali za šalovanje i betoniranje temelja i stupova.
 
posebna ponuda 01 posebna ponuda 02 posebna ponuda 03 posebna ponuda 04 posebna ponuda 05 posebna ponuda 06

Strojevi za rušenje, brušenje, rezanje betona, gipsa, drva i raznih drugih materijala
Sabijanje tla, betona: vibro ploče, vibro nabijači (stupci), vibro igle za beton.
 
posebna ponuda 07 posebna ponuda 08 posebna ponuda 09 posebna ponuda 10 posebna ponuda 11 posebna ponuda 12
 
Skele, oplate i oprema za siguran rad na visini i dubini,
Fasadne skele, pokretne skele na kotačima, skele za šalovanje i betoniranje te zaštitne skele za rad na krovovima, mostovima i u drugim djelatnostima, prolazi za pješake
Razna dodatna pomagala, oprema i strojevi za brži i učinkovitiji rad.
Podupirači, tronošci za podupirače, krune za nosače oplate, cijevi za šutu.
 
 posebna ponuda 13 posebna ponuda 14 posebna ponuda 15 posebna ponuda 16 posebna ponuda 17 posebna ponuda 18
 
Isušivači zraka i vlage iz prostorija i glazura, električne grijalice od 3kW do 15 kw, grijalice na plin, dizel za male i velike prostorije.
Svrdla za stupove, pištolji i pulseri za čavle pri radovima na krovovima, suhogradnji i drugim ( drvo-metal i beton).
Stolne pile za preciznu obradu drveta, metala, granita, kamena i marmora