Ringer oplate i skele
Ringer KG proizvodi oplate, skele i opremu već od 1888g.
Konstantnom provjerom kvalitete i timom za nove tehnologije omogućili su nam siguran, brz i efikasan rad kako bi zadovoljili zahtjevima na gradilištu.
 
oplate i skele 001 oplate i skele 02 oplate i skele 03 oplate i skele 04 oplate i skele 05 oplate i skele 06

Ringer oplata Master od aluminija ili čelika za jednostavnu i brzu montažu sa širokom paletom elemenata različite visine i širine kako bi vam omogućili izgradnju raznolikih dimenzija zidova.
Elementi oplate u širini. 30, 45, 50, 55, 60, 75, 90 i 130 cm
Elementi oplate u visini. 90. 135, 270, 300 i 330 cm
Kutni elementi, 25/25/270, 30/30/90, 135, 270. 300, 330cm
Kutni elemti za različite uglove. 6/6/90, 270 i 30/30/90, 270
Raznoliki sastavni dijelovi omogućuju izgradnju zazličitih uglova i ispusta te siguran rad pri betoniranju te transporta oplate.
Kosi podupirači, konzole za betoniranje, kuke za kran za brz prijenos oplate,
 
oplate i skele 07 oplate i skele 08 oplate i skele 09 oplate i skele 10 oplate i skele 11 oplate i skele 12
 
Fasadne skele iz samo 3 osnovna sastavna dijela
Okvir ograde 65x200 cm od aluminija ili čelika lakiran ili pocinčan.
Dupla ograda omugućava brzu montažu sbog svoje konstrukcije i bespotrebno okretana iste.
Ostali sastavni dijelovi koji će vam omogućiti montažu na različitim terenima, dužinama i visinama.
Podešavajuća rama od 5 do 199cm, podesive stope 25, 40, 60, 80cm konzole za proširenje skele, 30, 60, 90, 120 cm, prolaz za pješake, aluminijski nosači za premoštavanje većih otvora od 5,10 do 8,0 m.
Ograde, 0,62, 0,72, 1,25, 1,50, 2,0, 2,5, 3,0 m i podesiva ograda 1,5-3 m
Podnice širine 30 i 60cm u dužinama: 0,72,1,25, 1,50,2,00,2,50,3,00 m
 
 oplate i skele 13 oplate i skele 14 oplate i skele 15 oplate i skele 16 oplate i skele 17 oplate i skele 18